Weberklubben
Nu med  medlemmar

Juridisk information från Weber-Stephen Nordic

Weber-Stephen Products Co. (även kallat Weber) har skapat och underhåller denna webbplats ("webbplatsen") för att ge dig tillgång till personlig underhållning, information, undervisning, delning av erfarenheter och kommunikation.

Välkommen att ta del av innehållet! Du är välkommen att hämta material från webbplatsen för icke-kommersiellt, personligt bruk förutsatt att du också sparar den information om upphovsrätt och annan egendomsrätt som ingår i materialet. Dock får du inte utan skriftligt tillstånd från Weber distribuera, modifiera, överföra, återanvända, vidarebefordra eller använda webbplatsens innehåll, inklusive text, bilder, ljud och videoinnehåll, för offentliga eller kommersiella ändamål.

Genom att registrera dig samtycker du till följande villkor och bestämmelser ("villkor och bestämmelser" och till alla gällande lagar på området. Genom att besöka webbplatsen och navigera dig runt på den samtycker du utan begränsningar eller förbehåll till nedanstående villkor och bestämmelser. Du samtycker också till att alla andra avtal mellan dig och Weber ersätts och mister sin betydelse eller verkan. Du kan komma åt den här sidan med juridisk information genom att klicka på fältet med upphovsrättsinformation var som helst på webbplatsen.

Villkor och bestämmelser

 1. Så länge inget annat anges kan du utgå ifrån att allt du ser eller läser på webbplatsen skyddas av upphovsrätt. Utan skriftligt tillstånd från Weber får det inte användas på andra sätt än de som anges i dessa villkor och bestämmelser eller i texten på webbplatsen.

 2. Weber garanterar eller hävdar inte att din användning av materialet på webbplatsen inte kränker rättigheter som tillhör tredje parter som inte ägs av eller ingår i Weber.

 3. Weber är noga med att informationen på webbplatsen ska vara korrekt och aktuell, men garanterar eller hävdar inte att uppgifterna är korrekta. Weber har ingen ersättningsskyldighet och tar inget ansvar för fel eller brister i webbplatsens innehåll. Weber kan när som helst ändra innehållet på sidorna, och ändringarna införs utan förvarning.

 4. Du använder och navigerar dig runt på webbplatsen på eget ansvar. Varken Weber eller någon annan part som är involverad i utformning, framställning eller drift av webbplatsen har något ansvar för skadeståndsersättning vid direkta eller indirekta skador, olyckor eller följdskador eller för straffgrundad ersättning som kan krävas till följd av din åtkomst till eller användning av webbplatsen. Utan begränsning av ovanstående tillhandahålls allt innehåll på webbplatsen "i befintligt skick" och utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång.

 5. Weber kan inte hållas ansvarigt för innehåll som lagts till av användare/medlemmar i communityn, men försöker alltid att styra innehållet och att vidta åtgärder om innehållet kan betraktas som kränkande och/eller olämpligt för Weber-märket och Weberklubbens community. Om du lägger till innehåll som strider mot reglerna för communityn får du en varning den första gången. Upprepas händelsen en andra gång utesluts du utan förvarning från communityn. Du får inte tillbaka din medlemsavgift om du blir utesluten.

 6. Alla former av kommunikation eller material som du (eller andra med hjälp av ditt användarnamn och ditt lösenord) överför till webbplatsen via e-post eller överföring, inklusive men inte begränsat till data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, behandlas som icke-konfidentiellt och ej skyddat av upphovsrätt.
  Allt innehåll som du överför eller lägger till kan användas av Weber eller anslutna företag, oavsett syfte, inklusive men inte begränsat till återgivning, vidarebefordring, överföring, publicering eller distribution med post utan att du får någon ersättning för detta. I största möjliga utsträckning informerar vi dock i förväg om sådana åtgärder. Vidare får Weber, utan ersättning, fritt använda idéer, koncept, kunskap och tekniker som beskrivs i den kommunikation som du skickar till webbplatsen, oavsett syfte, inklusive men inte begränsat till utveckling, produktion och marknadsföring av produkter.

 7. Bilder av personer och platser på webbplatsen tillhör Weber eller används med tillstånd från Weber. Du får inte använda eller tillåta att andra använder dessa bilder utan ett särskilt tillstånd från Weber-Stephen Nordic.

  Bilder som överförts av medlemmar i communityn betraktas också som icke-konfidentiella och som ej skyddade av upphovsrätt, och kan användas av Weber i samband med marknadsföringsaktiviteter för Weberklubben. I den mån det är möjligt informerar vi dock om det i förväg.

 8. De varumärken, logotyper och servicemärken (kallas gemensamt för "varumärken") som visas på webbplatsen är registrerade och icke-registrerade varumärken som ägs av Weber och andra. Weber har inte gått igenom alla länkade webbplatser på hemsidan och tar inget ansvar för innehållet på webbsidor utanför denna webbplats eller för andra länkade webbplatser på den här webbplatsen. Om du länkar till andra sidor utanför webbplatsen eller till andra webbplatser sker det på egen risk.

 9. Weber bedömer och granskar då och då diskussioner, chattar, inlägg, överfört innehåll, digitala anslagstavlor och liknande på webbplatsen, men har ingen skyldighet att göra det och påtar sig heller inget ansvar eller något ersättningsansvar för innehållet i ovanstående eller för fel, förtal, ärekränkning, smutskastning, brister, osanning, oanständigheter, pornografi, hädelse, risker eller oexaktheter bland uppgifterna på dessa platser på webbplatsen.
  Det är förbjudet att anslå eller överföra olagligt, hotfullt, kränkande, förtalande, obscent, förargelseväckande, uppretande, pornografiskt eller hädande material eller material som kan anses uppmuntra till brott, ge upphov till civilrättsligt skadeståndsansvar eller som annars står i strid med lag. Weber samarbetar fullt ut med varje laghävdande myndighet eller domstol som ber Weber att eller ålägger Weber att upplysa om identiteten på en person som har anslagit sådan information eller sådant material.

 10. [NY per 08.08.2009]
  Weberklubben är till för personer som vårdar sin passion för Webergrillen och dess många möjligheter.

  I Weberklubben står enbart Webers olika grillmodeller (inkl. Ducane) i fokus. Därför hänvisas debatter, inlägg och annat innehåll som rör andra grillproducenters modeller och tillbehör till dessa till liknande forum på Internet.

  I Weberklubben vill vi inspirera varandra till ännu roligare matlagning på vår Weber, och därför är bruk av tillbehör från tredje (icke-konkurrerande) part mycket välkomna, så länge det INTE liknar direkta försäljningsfrämjande aktiviteter.
  Med försäljningsfrämjande aktiviteter avses: Länkar till konkurrerande webbplatser eller omnämnande i sådan form att det tangerar särskild marknadsföring av produkten.
  Vi är ju här för att inspirera varandra, inte för att sälja "allt som går att sälja"!

  Det är enbart redaktionen som efter eventuella rapporter från medlemmar avgör hur innehåll ska karaktäriseras och därav följande åtgärder.

 11. Weber kan när som helst omarbeta dessa villkor och bestämmelser genom att uppdatera denna text. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför med jämna mellanrum besöka denna sida för att läsa igenom de aktuella bestämmelser och villkor som du är bunden av.


  Weber-Stephen Nordic