Weberklubben
Nu med  medlemmar

Persondatapolicy och cookies

Innan du kan bli medlem i Weber Klubben måste du registrera dig och ange ett antal personuppgifter, bland annat följande:

Namn
Alias
Adress
Telefonnummer
E-postadress

Personuppgifterna registreras hos Weber Klubben och sparas i minst tre år, förutsatt att du inte skriftligen ber oss att ta bort dem. I sådana fall respekterar vi naturligtvis din önskan.
Vårt syfte med att registrera dina personuppgifter är att kunna leverera priser i tävlingar och varor som du handlat i vår onlinebutik till dig, behandla eventuella reklamationer, förbättra vårt utbud och ta emot förslag. Uppgifterna krävs även för vår bokföring.

När vi samlar in personuppgifter via vår webbplats är vi noga med att det enbart sker med ditt uttryckliga samtycke, och att du informeras om precis vilken information som samlas in och varför. Följande grupper av medarbetare har tillgång till de registrerade uppgifterna: ledning, sälj- och marknadsföring, administration och bokföring.

Uppgifterna vidarebefordras inte till tredje man, och vi säljer aldrig uppgifterna till tredje man eftersom de är resultatet av ett förtroende mellan Weber Klubben och dig som medlem.
Inga känsliga personuppgifter registreras.

Med undantag för betalningsinformationen sparas eller överförs inga uppgifter krypterat. Som registrerad i Weber Klubben har du alltid rätt att komma med invändningar mot registreringen, och du har rätt att få veta vilka uppgifter som har registrerats om dig. Enligt persondatalagen har du rätt att begära borttagning av uppgifterna. Sådana förfrågningar ska ställas till Weber Klubben via e-post: info@weberklubben.dk.

Cookies
En cookie är en benämning på den företeelse som innebär att en användares beteende i ett nätverk registreras hos användaren själv (på användarens hårddisk). På så sätt vet servern (till exempel en webbplats) vem användaren är vid användarens nästa besök. Inga uppgifter som möjliggör identifiering av en person lagras i en cookie, utan snarare upplysningar om användarens beteende på en webbplats, till exempel ett inmatat användarnamn i samband med inloggning på en viss del av webbplatsen. En cookie sparas på användarens hårddisk tillsammans med cachelagrade filer. En cookie är en textfil som skickas till webbläsaren från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Du kan ställa in webbläsaren så att du informeras när du tar emot en cookie, eller välja att inaktivera cookies helt.

www.weber-klubben.se används cookies med syftet att optimera webbplatsen och dess funktioner. Syftet med att använda cookies är att förbättra användarvänligheten och att spara produkter i varukorgen när du handlar på webbplatsen. I Internet Explorer kan du ta bort dina cookies på menyn Verktyg -> Internetalternativ -> Allmänt -> Ta bort cookies.

Om du tar bort dina cookies uppmanas du att ange ett antal uppgifter nästa gång du besöker Weber Klubben.

border gfx

Vad är Weber Klubben?

WeberKlubben drivs av företaget Weber-Stephen Nordic, som är ett dotterbolag till Weber-Stephen Products i Chicago i USA.

Du kan kontakta Weber Klubben på följande adress:

Weber Klubben
c/o Weber-Stephen Nordic
Bøgildsmindevej 23
DK-9400 Nørresundby

Tfn: (+45) 9936 3010
E-postadress: info@weberklubben. dk

border gfx